เหตุใดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ

ในปัจจุบัน ไอทีกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ ไอทีจึงเป็นกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องพบเจอ และกลายเป็นส่วนพื้นฐานสำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยไม่คำนึงถึงภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจ ด้วยการใช้งานที่แพร่หลาย และการพึ่งพาเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การพิจารณาถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านไอที และระมัดระวังในการป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหรือช่องโหว่ต่างๆ เนื่องจากผลที่ตามมาของการโจมตีในโลกไซเบอร์ มักเป็นอันตรายต่อธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญ หรือมีการเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากเหล่าอาชญากรในโลกไซเบอร์ได้ แล้ว SMEs จะสามารถป้องกันตนเองได้อย่างไร?

 

ทำความเข้าใจภาพรวม

การมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ "ภัยคุกคามดิจิตอล" ที่มีอยู่ถือในปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญประการแรกสำหรับธุรกิจยุคใหม่

 

การรักษาความปลอดภัยด้านไอที คือการป้องกันทั้งตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การทำลายข้อมูล เนื่องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ก่อการร้าย หรือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต), ความผิดปกติของฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ หรือในบางกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรักษาความปลอดภัยด้านไอที ประกอบด้วยความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ รวมทั้งระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ, ข้อมูลที่สำคัญ, กระบวนการด้านไอทีที่รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ และอื่นๆ

 

เหตุใดความปลอดภัยทางด้านไอทีจึงมีความสำคัญ?

          เนื่องจากข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบไอทีมากขึ้น จึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกบุกรุก หรืออาจเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแฮ็กหรือการสร้างระบบใหม่เนื่องจากระบบถูกทำลาย

 

การโจมตีที่เป็นอันตรายหรือการเกิดภัยพิบัติที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจเป็นผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการดำเนินการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การสื่อสารทางธุรกิจภายในและภายนอกอาจได้รับผลกระทบหากมีการใช้เครื่องมือบนเว็บหรือแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย อันเนื่องมาจากการละเมิดด้านความปลอดภัยด้านไอที ซึ่งธุรกิจ SMEs จะได้รับความเสียหายอย่างมากภายในระยะเวลาสั้นๆ ได้

 

นอกจากนี้หากลูกค้าได้รับผลกระทบโดยตรง ธุรกิจ SMEs อาจได้รับผลกระทบในระยะยาว ในเรื่องของความน่าเชื่อถือจากลูกค้าและสาธารณชน

 

แหล่งของความล่อแหลมด้านความปลอดภัยในธุรกิจSMEs ที่พบได้บ่อยคืออะไร?

ธุรกิจ SMEs จำนวนมากหันมาใช้เครื่องมือด้านการผลิตและการขายผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นด้านโซเซียลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ นอกจากนี้bring-your-own-device (BYOD) กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจSMEs จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์พกพาของตนเองได้ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ช่องโหว่ด้านไอทีของ SMEsและเกิดเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจได้

 

ฉันจะมั่นใจในความปลอดภัยทางด้านไอทีต่อธุรกิจได้อย่างไร?

การรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดช่องโหว่ขึ้นกับเหล่าพนักงาน และวิธีจัดการข้อมูล ซึ่งในธุรกิจ SMEs สามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษาของพนักงาน และมันก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์พกพาของตนเอง ก็ง่ายต่อการถูกโจมตีด้วยเช่นกัน ซึ่งนายจ้างจะต้องกำชับให้เหล่าพนักงานใส่ใจในส่วนนี้มากขึ้น

 

เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัยของโครงสร้างไอที ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัทของคุณและให้คำแนะนำและวิธีแก้ไขปัญหาเพื่ออุดช่องโหว่หรือภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับจัดการกับภัยคุกคามความปลอดภัยด้านไอทีที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้

 

แหล่งที่มา : https://mybusiness.singtel.com/techblog/importance-it-security-smes

https://www.q2q-it.com/q2q-blog/item/182-why-is-cyber-security-so-important-for-modern-smes 

Call With Me Clcik!

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

CONTACT TO EMAIL CLICK!!

CONTACT TO EMAIL CLICK!!